Date archive: September 2014

Fredrik Thordendal (Meshuggah)

Fredrik Tordendahl

Fredrik Thordendal (Meshuggah) and his new Ibanez 8-string Stoneman with True Temperament F1    

Mattias Eklundh

Mattias Eklundh - Alhambra

Mattias IA Eklundh goes nylon! TT endorser Mattias IA Eklundh with his new and TT-equipped Alhambra Iberia Nylon Guitar. Check out Mattias astonishing nylon guitar take on ACDC:s Hell Bells from his latest soloalbum The Smorgasbord.

Menu